၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

$100.00

တစ္ႏွစ္စာအတြက္ေဒၚလာ၁၀၀ ($ 100)တိတိေပးသြင္း၍Problemclean.com တြင္ membership အေနျဖင့္အဖြဲ့၀င္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္သည္။၀ယ္ယူေသာပစၥည္းတိုင္းအတြက္၅% ေလွ်ာ့ေဈး (Discount) ရရွိႏိုင္ျခင္း။(၃သိန္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာ)

$50.00

တစ္ႏွစ္စာအတြက္ေဒၚလာ၅၀ ($ 50)တိတိေပးသြင္း၍Problemclean.com တြင္ membership အေနျဖင့္အဖြဲ့၀င္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္သည္။၀ယ္ယူေသာပစၥည္းတိုင္းအတြက္ ၁၀% ေလွ်ာ့ေဈး (Discount) ရရွိႏိုင္ျခင္း။(၁သိန္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာ)

$10.00

တစ္လလစာအတြက္ေဒၚလာ၁၀ ($ 10)တိတိေပးသြင္း၍Problemclean.com တြင္ membership အေနျဖင့္အဖြဲ့၀င္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္သည္။၀ယ္ယူေသာပစၥည္းတိုင္းအတြက္ ၃% ေလွ်ာ့ေဈး (Discount) ရရွိႏိုင္ျခင္း။(၅ေသာင္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာ)

ယခုပဲ ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

၀ယ္ယူသူ အဖြဲ့၀င္

Premium Membership

ဒီ logo တံဆိပ္ေလးကို Premium Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ေျကး ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္(တစ္သိန္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

Premium Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ Discount ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Door to Door Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္  Premium Membership(၀ယ္ယူသူ)
Gold Membership

ဒီ logo တံဆိပ္ေလးကို Gold Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေျခာက္လစာ ၅၀၀,၀၀၀က်ပ္(ငါးေသာင္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

Gold Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ Discount ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Door to Door Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္  Gold Membership(၀ယ္ယူသူ)


Silver Membership

ဒီ logo တံဆိပ္ေလးကို Silver Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

လစဥ္ေၾကး ၁၀,၀၀၀က်ပ္(တစ္ေသာင္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

Silver Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ Discount ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Door to Door Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္  Silver Membership(၀ယ္ယူသူ)Return Home

$71.00

 ၿမင္ကြင္း က်ယ္က်ယ္ ေလးနဲ႔ ကိုယ့္အိမ္မွာ အပန္းေျဖ ရင္းအားရပါးရ ၾကည့္လို႔ရေအာင္ မည္သည့္ phone , tablet , computer နွင့္မဆို..wireless ခ်ိတ္ဆက္ကာ ( Android & iOS ) မေရြွးခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳ့နိုင္တဲ့ projector ေလးပဲၿဖစ္ပါတယ္။