၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

Electronics

Electronics is distinct from electrical and electro-mechanical science and technology, which deal with the generation, distribution, switching, storage, and conversion of electrical energy to and from other energy forms using wires, motors, generators, batteries, switches, relays, transformers, resistors, and other passive components. This distinction started around 1906 with the invention by Lee De Forest of the triode, which made electrical amplification of weak radio signals and audio signals possible with a non-mechanical device. Until 1950 this field was called "radio technology" because its principal application was the design and theory of radio transmitters, receivers, and vacuum tubes.

Today, most electronic devices use semiconductor components to perform electron control. The study of semiconductor devices and related technology is considered a branch of solid-state physics, whereas the design and construction of electronic circuits to solve practical problems come under electronics engineering. This article focuses on engineeringaspects of electronics.

Electronics is distinct from electrical and electro-mechanical science and technology, which deal with the generation, distribution, switching, storage, and conversion of electrical energy to and from other energy forms using wires, motors, generators, batteries, switches, relays, transformers, resistors, and other passive components. This distinction started around 1906 with the invention by Lee De Forest of the triode, which made electrical amplification of weak radio signals and audio signals possible with a non-mechanical device. Until 1950 this field was called "radio technology" because its principal application was the design and theory of radio transmitters, receivers, and vacuum tubes.

Today, most electronic devices use semiconductor components to perform electron control. The study of semiconductor devices and related technology is considered a branch of solid-state physics, whereas the design and construction of electronic circuits to solve practical problems come under electronics engineering. This article focuses on engineeringaspects of electronics.

ေနာက္ထပ္

Electronics 

250 products မ်ား

အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား

ZKT Brand

Make an Educated Choice in Security Solutions

This is a growing market. Security incidents in schools grab the headlines, emotions and budget allocations. How to address security concerns leaves room for many opinions and strategies. Relationship selling past experience with school districts and government sourcing requirements make this opportunity a complex environment to grow your business. The key stakeholders for K-12 schools include school district management, parents, police and the students being impacted. Finding funding and getting more "bang for the buck" with innovative security solutions will separate you from a low price RFP market. Offering an alternative bid to what is specified and that offers more value is a smart business decision. Consider ZKTeco as a partner.

Solutions

• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control and time attendance solutions
• Teacher Student Roster Verification System
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control The C-3 access control product line provides cost effective legacy migration for existing, older facilities that want to deploy ID access control measures to ensure visual credentials for authorized with access and have limited budgets for security needs.

Challenges

• Availability of funding for security
• Legacy security systems
• Physical building limitations
• Developing clear leadership consensus
• Diverse group of stakeholders
• Political realities of doing business

Needs

• Innovative approach to problem solving
• Better control of authorized access to property
• Improved video surveillance of exterior and interior spaces
• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control solutions
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control

page တစ္ခုျခင္း
$284.00

Data မ်ားကို network ၾကိဳးႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း USB Stick ႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာသယ္ယူနိုင္ျပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင္႔လက္လီလက္ကားရရွိနိုင္ပါတယ္။ Wifi System ပါရွိေသာေၾကာင္႔ Network ၾကိဳးမ်ားကို သံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း USB Stick ႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း Data မ်ားသယ္ယူစရာမလိုပဲ Internet Access ျဖစ္ရံုနဲ႔ အလြယ္တကူ Download...

$2.50

 Germany နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ UTP Cat.6 Cable ကို ႀကိဳးအရွည္အားျဖင့္ (0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m)

$21.21

ဆိုင္ကယ္ ၊ ကား ၊ ကေလး ၊ လူျကီး ၊ လိုခ်င္တဲ့ေနရာ .. စိတ္ျကဳိက္ေနရာ ကအသံကို လြယ္လင့္တကူ ေထာက္လွမ္းနိုင္ဖို့အတြက္ Voice GPS Tracker ေလးနဲ့မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ ။

$261.44 $300.50 -13%

မိမိတို႔ရဲ႕ေနအိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ယေန႔ ေခတ္မွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာကတာ့ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တပ္ဆင္ထားဖို႔ CCTV Camera လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကိုေမ့ေနတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို အလြယ္တကူျပန္ရွာဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ အေရးေပၚ တခုခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေသးစိတ္ျပန္လည္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔နဲ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အျပင္ေရာက္ရင္ေတာင္ မွလွမ္းၾကည့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ။

1 - 12 မွ 250 items