၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

CCTV

Many sporting events in the United States use CCTV inside the venue for fans to see the action while they are away from their seats. This use of CCTV is not used for surveillance purposes.

In industrial plants, CCTV equipment may be used to observe parts of a process from a central control room, for example when the environment is not suitable for humans. CCTV systems may operate continuously or only as required to monitor a particular event. A more advanced form of CCTV, utilizing digital video recorders, (DVRs), provides recording for possibly many years, with a variety of quality and performance options and extra features (such as motion detection and email alerts). More recently, decentralized IP cameras, some equipped with megapixel sensors, support recording directly to network-attached storage devices, or internal flash for completely stand-alone operation. Surveillance of the public using CCTV is particularly common in many areas around the world. In recent years, the use of body worn video cameras has been introduced as a new form of surveillance.

Many sporting events in the United States use CCTV inside the venue for fans to see the action while they are away from their seats. This use of CCTV is not used for surveillance purposes.

In industrial plants, CCTV equipment may be used to observe parts of a process from a central control room, for example when the environment is not suitable for humans. CCTV systems may operate continuously or only as required to monitor a particular event. A more advanced form of CCTV, utilizing digital video recorders, (DVRs), provides recording for possibly many years, with a variety of quality and performance options and extra features (such as motion detection and email alerts). More recently, decentralized IP cameras, some equipped with megapixel sensors, support recording directly to network-attached storage devices, or internal flash for completely stand-alone operation. Surveillance of the public using CCTV is particularly common in many areas around the world. In recent years, the use of body worn video cameras has been introduced as a new form of surveillance.

ေနာက္ထပ္

CCTV 

24 products မ်ား

အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား

Dahua
Background
The Toledo Cathedral is one of the three 13th-century High Gothic cathedrals and is considered, in the opinion of some authorities, to be the magnum opus of the Gothic style worldwide. In all ages, the Spanish take cultural relics protection as their social responsibility. To ensure proper maintenance and accidents prevention, Spanish religious institution wants a company which has a professional team and advanced technological products.

Solution
In the control center of the Cathedral, administrators can have a full-aspect monitoring of each area in the temple, as well as the tapestry museum facilities through Dahua cameras. A hybrid HDCVI and IP solution was chosen to provide Toledo Cathedral security management with the best possible image quality. Besides the basic functions of recording and real time liveview, the system has built in heat detection, magnetic detection, intruder detection & fire detection functions. Dahua security solution provided technical support to the integration with the rest of the security systems in the Cathedral, such as Agora’s PSIM. High resolution 5 Megapixels IP cameras and 2 Megapixel HDCVI cameras were successfully deployed. The very same coaxial cable from the previous plain-old analog CCTV system was re-used to install HDCVI cameras. It saved cost on cabling work and reduced the risk of damaging the historical structure.

Result
Dahua security solution upgraded all the surveillance equipment in the Cathedral. With the help of Dahua customized installation support, cameras are tactically positioned to make it unnoticed by churchgoers and tourists. At the same time, the control center could have full-aspect monitoring of every corner to stay in control and adopt corresponding measures to different incidents.

Remark: Dahua’s official distributor IPTECNO, and engineering installer ITSA Seguridad, were the main products and solution providers.

page တစ္ခုျခင္း
$204.50

  HDCVI ကင္မရာျဖင့္ (16)လိုင္းအသံဖမ္းႏုိင္ျခင္း။   Display 1080P/720P ျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း။   တစ္ျပိဳင္နက္တည္း HDMI/VGA စနစ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုထြက္ရွိနိုင္ျခင္း။

$34.00

 Electric Battery Type ျဖစ္ျပီး ေမာင္းမတင္ပဲ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ နိင္ပါသည္ ။ ထိေရာက္မူအကြာေ၀းမွာ မီတာ 20 ျဖစ္ျပီး မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား -မ်က္စိ အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ မ်က္မွန္ တလက္ ပါ၀င္ပါသည္ ။

$30.00

လက္ေဆာင္ေပးရတာမ်ိဳးေလးေတြရိွတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပစၥည္းမ်ိဳးကိုစိတ္၀င္စားမလဲ။ ဘယ္ပစၥည္းကသင့္ေတာ္မလဲ။ ကိုယ္ကေကာင္းမယ္ထင္ၿပီး၀ယ္လုိက္တဲ့အခါ သူမွႀကိဳက္ပါ့မလား။

$42.00

  Max [email protected] စနစ္ပါရွိျခင္း။(IP67)  (HD) စနစ္ျဖင့္ျကည္လင္ေသာ ရုပ္သံကိုရရွိႏိုင္ျပီး        (SD)ကဒ္ထည့္ထားျပီးျပန္လည္ျကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း။  1280x720 (resolution) ျဖင့္ျကည္လင္ေသာရုပ္သံကိုရရွိႏိုင္ျခင္း။

$19.00

 HDTVI/AHD/CVI စနစ္မ်ားကို အဓိက       ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း။ အျမင့္ႏႈန္း ၊ အျမန္ႏႈန္း ၊ ရွည္လ်ားေသာအကြာအေ၀း      ႏွင့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ္ျဖင့္     ေန ့ႏွင့္ ည မွတ္တမ္းယူႏိုင္ျခင္း။

$41.00

 အျမင့္ႏႈန္း ၊ အျမန္ႏႈန္း ၊ ရွည္လ်ားေသာအကြာအေ၀း ႏွင့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။  (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ္ျဖင့္ ေန ့ႏွင့္ ည မွတ္တမ္းယူႏိုင္ျခင္း။  6 မီလီမီတာ အတိမွန္ဘီလူးျဖင့္ 3.6 မီလီမီတာ ၊ 12 မီလီမီတာ ၊16 မီလီမီတာ ျကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္း။

$69.00

 Embedded Processor စနစ္ျဖင့္ အဓိကပံ့ပိုးေပးျခင္း။  ဗီဒီယို ၄ လိုင္းပါ၀င္ျပီး IP 4+2 up to 5Mp ၾကည့္ရွႏိုင္ျခင္း။

$162.00

  DVR ရုပ္သံလိုင္းစပ္ ( 16 ) လိုင္းပါ၀င္ျခင္း။  HD-CVI 16 ကင္မရာကို ဟိုက္ဘရစ္မုဒ္         တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။  1080p / 720p(HD-CVI),960H (analog),        1080p(IP) ပါ၀င္ျခင္း။

$125.30

  မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ေသာလိုင္း (8) လိုင္းပါ၀င္ျခင္း။   1080 x 1920 (resolution) ျဖင့္         ျကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္မ်ားကိုရရွိႏိုင္ျခင္း။   H.264 / G.711 ျဖင့္ ဗီဒီယို / အသံ ကို ေကာင္းမြန္စြာရရွိႏိုင္ျခင္း။

$41.00

 အျမင့္ႏႈန္း ၊ အျမန္ႏႈန္း ၊ ရွည္လ်ားေသာအကြာအေ၀း ႏွင့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ (ICR),AWB,AGC,BLC စနစ္ျဖင့္ ေန ့ႏွင့္ ည မွတ္တမ္းယူႏိုင္ျခင္း။ 6 မီလီမီတာ အတိမွန္ဘီလူးျဖင္2.8 မီလီမီတာ၊3.6 မီလီမီတာ ၊ 8 မီလီမီတာ ျကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္း။

$660.00

  HDCVI စနစ္ျဖင့္ ဗီဒီယို အ၀င္ျကိုးကို        ပ့ံပိုးမႈေပးႏိုင္ျခင္း။  H.264 Dual-strream ျဖင့္ ဗီဒီယို        ခ်ံဳ ့၊ ခ်ဲ ့ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။  HCVR4224AN-S2 သည္ ရုပ္သံလိုင္းအားလံုးကို        720p ျဖင့္ရိုက္ကူးႏိုင္ျခင္း။

$265.30

  HDCVI ကင္မရာျဖင့္ (၃၂) လိုင္းအသံဖမ္းႏိုင္ျခင္း။   H.264 Dual-stream ရွိျပီး 1080P မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း။   ေဝး လံေသာေနရာမ်ားတြင္ တက္ဘလက္(တ္) ႏွင့္         စမက္(တ္)ဖုန္းမ်ားကို ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း။

1 - 12 မွ 24 items