၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

Apple

Apple 

product တစ္ခုရွီပါသည္။
$1,063.00

 ၁၃ လက္မ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ရွိေသာ LED-backlit widescreen display ၊ ၅မီလီမီတာ ရွိ ပါးလႊာေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ Display Screen မွ အလင္းေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

1 - 1 o မ် 1 item