၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

DELL

DELL 

2 products မ်ား
$391.50

 မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၁၅.၆ လက္မ ပါရွိျပီး ၾကည့္လင္ျပတ္သားတဲ့       Full HD LED Resolution ရုပ္ထြက္ေတြကိုၾကည့္ရွဴခံစား       အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္Laptop တလံုးျဖစ္ျခင္း။

1 - 2 မွ 2 items