၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

HP

HP 

2 products မ်ား
$415.00

 နာမည္ႀကီးတံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ HP မွ ထုတ္လုပ္ေသာ X2 10-n117TU သည္     window 10 entry ျဖစ္သည့္ (2MB Cache, 1.4GHz) ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္     အလြန္လ်င္ျမန္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

1 - 2 မွ 2 items