၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

ZARA - WOMEN

ZARA - WOMEN 

6 products မ်ား
$44.00

 ရွည္လ်ားေသာအကၤ်ီလက္  Roundလည္ပင္းတီရွပ္။  ဘးဘက္တြင္ ၾကိဳးျဖင့္ အလ်ားလိုက္အေပါက္ပါရွိတယ္။

$146.00

ေရွးေဟာင္းစစ္သည္ေတာ္မ်ား၏႐ုပ္တု-ေရာင္စုံသားေရပုံးအိတ္။ အိတ္အတြင္းပိုင္းတြင္ အိတ္ကပ္အၾကီး ၂ခုပါရွိပါတယ္။ သံလိုက္စြဲေစ။ လက္ကိုင္ၾကိဳးႏွင့္ ပုခံုးတြင္ၾကိဳးသိုင္းလြယ္ရန္ ၾကိဳးရွည္ တစ္ခု ပါရွိပါတယ္။ အျမင့္က x အက်ယ္ x အနက္ :. 28 x 28 x 22 စင္တီမီတာ / x 11.0 x 11.0 ×8.6″

$66.00

 ျခားနားေသာ အရာင္ အဆင္းႏွင့္ အတူ ေရပံုး အိတ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  အျဖဴေရာင္ အိတ္ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ကိုင္ႏွင့္ ပုခံုးသိုင္းၾကိဳးပါရွိျပီး ျဖဳတ္တပ္လို႔ရတဲ႔ ၾကိဳးပါရွိပါတယ္။  အထဲတြင္အိတ္ပါရွိပါတယ္။  အျမင့္ x အက်ယ္ x အနက္: 30 x 30 x 14 စင္တီမီတာ. / 11.8 x 11.8 x 5.5″

$93.00

 အနက္ေရာင္ ျမိဳ႔ေတာ္ ဆိုတဲ႔ အိတ္ျဖစ္ပါတယ္။  အကန္႔ သံုးကန္႔ ႏွင့္အတူတန္းစီထားပါတယ္။  ပုခံုးၾကိဳးသိုင္းၾကိဳးပါရွိျပီး ျဖဳတ္လို႔ တပ္လို႔ ရတဲ႔ ၾကိဳးျဖစ္ပါတယ္။  အျမင့္ x အက်ယ္ x အနက္ : 22 x 30 x 15 စင္တီမီတာ. / 8.6 x 11.8 x 5.9″

$93.00

 မီးခိုးေရာင္ အိတ္ျဖစ္ပါတယ္။  အတြင္းပိုင္းတြင္ အခန္းႏွင့္ဇစ္ တပါတည္းပါရွိပါတယ္။  ပံုစံ ၂မ်ိဳးအသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။  အျမင့္×အက်ယ္×အနက္ : 28 x 35 x 16 စင္တီမီတာ. / 11.0 x 13.7 x 6.2″

$80.00

 စေတာ္ဘယ္ရီ -ေရာင္စံုျမိဳ႔အိတ္။ ပုခံုးသိုင္းၾကိဳးပါရွိပါတယ္။  အတြင္းတြင္ ဇစ္လိုင္းႏွင့္ အိပ္ကန္႔၂ခု ပါရွိပါတယ္။  ေရႊေရာင္ ၾကိဳးႏွင့္ အတူ သံလိုက္ ပါတယ္။  အျမင့္ x အက်ယ္ x အျမင့္: 24 x 30 x 16 စင္တီမီတာ. / 9.4 x 11.8 x 6.2″ Instock ကုန္သြားတဲ့ပစၥည္းမ်ားကေတာ့ (၂) ပတ္ ေလာက္ထပ္ ေစာင့္ေပးရပါမယ္။

1 - 6 မွ 6 items