၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

GU-MEN

GU-MEN 

12 products မ်ား
$33.00

 ပစၥည္း 100% ဝါဂြမ္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။  အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

$30.00

 ပစၥည္း : 100% ဝါဂြမ္း, 88% ဝါဂြမ္း, 12% rayon ထိုပုံႏွိပ္အစိတ္အပိုင္းမွ Ironing ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

$31.00

 Material 100% COTTON  အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။  အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

$22.00

 ပစၥည္း 100% polyester%   အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။ အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

 အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။  အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။  အနံပါဝင္ေသာ အျဖဴေရာင္သီးသန့္အတြက္detergent အသံုးျပဳပါက အေရာင္မွိန္ေစပါသည္။

$35.00

MA - 1 blouson ၏ အက်ီၤလက္တြင္အိတ္ပါရွိပါသည္  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္  ေဘးဘက္ လက္တြင္ ဇစ္ပံုစံ အိတ္ ပါရွိပါသည္။ အေရွဘက္တြင္ အဖြင့္ အပိတ္ဇစ္ပါရွိပါသည္။ ဘယ္ ဘက္နဲ႔ညာဘက္တြင္ အိတ္ပါရွိပါသည္။ Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$23.00

 graphic T (logo short-sleeved) F လို့ အမည္ေပးထားတဲ့ T-shirt ျဖစ္သည္။ အက်ီၤအေရွ့ဘက္ကို စတစ္ကာ အသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

$44.00

 အမ်ိဳးသား၀တ္ ဦးထုတ္ပါ hoddie ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။အစင္းလိုင္းပံုစံပံု ေဖာ္ထားပါတယ္။  ပါ၀င္ပစၥည္း Polyester70% • ၀ါဂြမ္း 30%  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$18.00

100% ၀ါဂြမ္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဂြမ္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ နူးညံ့ေသာ အထိအေတြ႕နဲ႔ ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$34.00

အမ်ိဳးသားဝတ္အက်ီ္လက္ရွည္ အေႏြးထည္ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္း တြင္ဝါဂြင္း60% ထည့္သြင္းကား ခ်ဳတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဆာင္းတြင္း တြင္ ၀တ္ဆင္ပါကေႏြးေထြးမွုကို အျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနိုင္မွာ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

$22.00

 Sweatshirt ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေကာအမ်ိုးငမီးပါ၀တ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$23.00

 ခါးတြင္ခါးပတ္ၾကိဳး ပါရွိပါတယ္။  ေရစိုစြတ္ျခင္း သို့ မိုးေရျဖင့္ထိေတြ့ပါက ေရျဖင့္ေလွ်ာ္ေပးပါ။  တျခားအရာမ်ားသို့ အေရာင္ကူးေျပာင္းသြားျခင္းကို သတိထားပါ။

1 - 12 မွ 12 items