၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

FASHION

FASHION IS THE BEST OF YOUR HAPPY LIFE .

FASHION 

86 products မ်ား

အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား

GU Brand

Name:

G.U. CO., LTD.
Established: September, 2008
Location: Midtown Tower 7-1, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6231 Japan
Line of Business: The design, manufacture and retail of GU brand clothing and other goods.
Number of Stores : 339 stores (As of February 29, 2016)
100% consolidated subsidiary
page တစ္ခုျခင္း
$16.00

 ပစၥည္း 100% polyester%အ၀တ္ကို ပြတ္တိုက္၍ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေလွ်ာ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။Unbleached-မွိန္တစ္ေခ်ာင္း whitening ေအးဂ်င့္မဆံ့မခံပါဘူးတဲ့ဆပ္ျပာကိုသုံးပါ။ရဖို႔အခ်ိန္တစ္ရွည္လ်ားေသာကာလ၏ႏွစ္ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

$32.00

 Cotton 88%, 10% polyester 2% polyurethane  အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။ အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

$27.00

 သံုးရာသီစလံုး၀တ္ဆင္ႏိုင္ျပီးေတာ့အရည္အေသြးေကာင္းတဲ႔ တံဆိပ္ျဖစ္တယ္ ။  အေရွ႔ ဘက္တြင္ အိပ္ ႏွစ္ဘက္ပါရွိပါတယ္။  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$46.00

 ကုန္ပစၥည္း : 97% polyester polyurethane 3%, အနံရိုးအဘို႔ကို: 95% polyester, 5% Polyurethane အိတ္ကပ္ × 2 ေရွ႔ဘက္တြင္ ပါရွိပါသည္။  အ၀တ္ကို ပြတ္တိုက္၍ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေလွ်ာ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

$33.00

 ပစၥည္း 100% ဝါဂြမ္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။  အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

$27.00

   hood sweat dress ျဖစ္ပါတယ္။  အေရွ႔ ဘက္တြင္ အိပ္ကပ္ ၂ ဘက္ပါရွိပါတယ္ ။  80% ဝါဂြမ္း, 20% polyester, နံရိုးအဘို႔ကို: 95% ဝါဂြမ္း, 5% polyurethane  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$35.00

 အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္: (လက္ဝဲႏွင့္လက္ယာခလုတ္ႏွင့္အတူ) × 2 ေရွ႕ေတ္၌ (လက္ဝဲ-ဇစ္ႏွင့္အတူ) စီတန္း, × 1 အကၤ်ီလက္  ပစၥည္း 100% ဝါဂြမ္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

$22.00

  ဒီdress ေလးဟာဆြဲသားျဖစ္ျပီးေတာ့ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ႔ dress ျဖစ္ပါတယ္ ။  MaterialAcrylic 80% ·နိုင္လြန္ 20%  ဒီထုတ္ကုန္သည္ အေရာင္ ရင့္ ျဖစ္ျပီးေတာ့ တစ္ျခားအထည္မ်ားႏွင့္ေရာ၍ေရာ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$30.00

 ပစၥည္း : 100% ဝါဂြမ္း, 88% ဝါဂြမ္း, 12% rayon ထိုပုံႏွိပ္အစိတ္အပိုင္းမွ Ironing ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

$22.00

 bra မလိုဘဲ ၀တ္ဆင္ရတဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ Dress ေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  Bra ကို အထဲ တြင္ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့Fashion ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$27.00

 အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ဂ်င္းစကပ္ျဖစ္ပါတယ္။  ခါး၏ အေပၚ ပိုင္းတြင္၀တ္ဆင္ရတဲ႔ ဒီဇိုင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ 100% ၀ါဂြမ္း ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္  ဘယ္ဘက္တြင္ အဖြင့္အပိတ္ဇစ္ပါရွိသည္ႏွင့္အတူခါးတြင္ ခါးပတ္ၾကိဳးကြင္းနဲ႔ လက္၀ဲ လက္ယာ တြင္ အိတ္ကပ္၂ခု ပါရွိပါသည္။  Instock ကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ား ကေတာ့ (2)ပတ္ေလာက္ေစာင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

$27.00

 အဝတ္ေလ်ာ္စက္ အတြင္းမွ အမွုိက္ခံပိုက္အိပ္ ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သန့္ရွင္းေနေစရန္သတိျပဳပါ။  အဝတ္မွအေရာင္ျပယ္ျခင္းစြန္းျခင္းျဖစ္ေစျခင္းေႀကာင့္ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

1 - 12 မွ 86 items