Onlineေစ်းကြက္မွၾကိဳဆိုပါ၏ကုန္သြယ္လိုေသာ ပစၥည္းအနည္းအမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္လာျခင္း။

အြန္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေပၚမွေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ေဖာက္သည္ မ်ားစြာကို ရယူႏိုင္ျခင္း။

ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း။

ေစ်းကြက္ခ်ဲ ့ထြင္ရန္ လြယ္ကူျခင္း

$427.00

 Window 8.1ကိုထည့္ သြင္း အသံုးျပဳ ထားပါတယ္ ။  Intel® Core™ i3-5005U processor Dual-core 2 GHzကိုအသံုးျပဳ ထားပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ကို 15.6" HD (1366 x 768)ကို အသုံုးျပဳ ထားပါတယ္။

$1,063.00

 ၁၃ လက္မ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ရွိေသာ LED-backlit widescreen display ၊ ၅မီလီမီတာ ရွိ ပါးလႊာေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ Display Screen မွ အလင္းေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

$0.00

Handle အေနနဲ့ Game control ပံုစံျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ လက္ကိုင္အေနနဲ့ပါအဆင္ေျပျပီး ကိုယ္စိတ္ျကိဳက္လက္မကို ျမဲစြာကိုင္ျပီးကစားနိုင္တဲ့ Product ေလးျဖစ္ပါတယ္။

$0.00

Phone , Computer , Android , IOS မည္သည့္ Device ဆိုအသံုးျပဳရဒါ အဆင္ေျပတဲ့အတြက္ အရမ္း အသံုး၀င္တဲ့ Product ေလးပါ 

$18.17 $23.00 -21%

- Phone / Computer /Projector မ်ားအတြက္ Wirless နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ျမင္ကြင္းက ်ယ္က ်ယ္ ၿကည့္နိုင္မယ္႔ အမ ်ိဳးအစားေလးပါ။

$35.00

ကေလးမ ်ားအတြက္သာမက ကားအတြက္ပါအသံုးျ႔႔ပဳနိုင္မယ့္ GPS Watch ေလးပါ Google map အတြက္ေရာ ဖုန္းေျပာရန္အတြက္ပါ အသံုးျပဳနိုင္မယ့္ အရာေလးပါ

$5.63 $7.50 -25%

*ဆားဝက္ၿခံကိုလက္နဲ႔ညႇစ္တာက မေကာင္းပါဘူး.။ *ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ဝက္ၿခံညႇစ္စက္ေလးပါ။

 • There are no ending auctions at this time.
 • There are no popular auctions with at least 1 bid at this time.

  Welcome to our marketplace

  Whether you are a professional with a growing business or an individual selling a few products, we provide you access to tools and features to help you get up and running quickly.

  Take advantage of our technology such as

  • Secure online transaction tools
  • Prompt process order system
  • World-class customer service
  • ျပီး ပို မ ်ားစြာ

  All these features can help you sell your stuff online, start a business, or add a new sales channel.  ဘာေၾကာင့္ ကြ ်န္ပ္တို ့ႏွင့္ ေရာင္းမည္နည္း? (Why sell with us?)

  Reach millions of customers by selling on our marketplace

  Selling on ur marketplace is an ecommerce service for sellers around the world - to list your products on our marketplace fo rsale. By selling on the our marketplace, you have the opportunity to reach millions of customers, while providing them with the familiar, trustworthy shopping experience that we are known for.

  ယခုပင္ Sign up လုပ္မည္။ 

Online မွ Order စီမံနိုင္ျခင္းLive Update လုပ္ၿပီး သင့္ Orders မ်ားကိုမွာယူလိုက္ပါ။

ေဈး၀ယ္ျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ !

ပစၥည္းမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ရာ ေငြေပးေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း။

(eg..MPU / Bank / Visa Master Card / Vitural Coins)

24/7 Online Chat (သို့မဟုတ္) အီးေမးလ္ ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူႏိုင္ျခင္း။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ွSignIn ႏွင့္ Address ျပဴလုပ္ရန္

Register ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ Website အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ျခင္း။

Vitural Coin ကို အသံုးျပဳ ျပီး ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>


ပစၥည္းေပးပို့ျခင္း !

မွာယူေသာပစၥည္းမ်ားကိုေနရာေဒသ အလိုက္ ခ်ိဳသာေသာႏွုန္းထားမ်ားျဖင့္ ပို့ေပးျခင္း။

အခ်ိန္တိက်မွန္ကန္စြာ ေပးပို့ျခင္း။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ေငြေပးေခ်ျခင္း !

ပစၥည္းမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ရာ ေငြေပးေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း။

(eg..MPU / Bank / Visa Master Card / Vitural Coins

Store သို့ပစၥည္းလာယူ၍ ေငြေပးေခ်ျခင္း။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ေအာင္ျမင္ျခင္း !

သင့္ရဲ့ Order Reference ကို ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းေပးပို့ေပးပါ။

Order Comfirm ျဖစ္သည္ႏွင့္ ကြန္ုပ္တို့ဘက္မွ ပစၥည္းေပးပို့ ျခင္းကို စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တစံုတရာအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚပါက 24/7 ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ျပည့္စုံေသာ Order ထိန္းသိမ္းမႈ ကုန္သြယ္ေရးအာမခံခ်က္က သင့္ကိုကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

ကုန္သြယ္ေရးအာမခံခ်က္

တစ္ဉီးျခင္းဆီအတြက္ ေငြေပးေျခမူ႔တြင္ ရရွိေသာ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မူ႔မ်ား
 • 100% သယ္ယူပို႔ေဆာင္မူ႔ကို အာမခံနိုင္ျခင္း
 • 100% သုံးစြဲမူ႔ တန္ဖိုးႏွင့္ညီေသာ အရည္အေသြးေကာင္းရရွိနိုင္ျခင္း
 • 100% အခ်ိန္တိက်မူ႔ကို အာမခံနိုင္ျခင္း
 • 100% ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မူ႔ ရရွိနိုင္ျခင္းကို အာမခံနိုင္ျခင္း
 • 100% လုံျခဳံ စိတ္ခ်ေသာ ေငြေပးေျခမူ႔အတြက္ အာမခံနိုင္ျခင္း
 • ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အျပည့္အ၀ ရယူပါရန္ :

  • သင့္ ေအာ္ဒါကို အတည္ျပဳၿပီး ကုန္သြယ္မူအတြက္ အာမခံေပးသြင္းျခင္း
  • ကုန္ပစၥည္း အတြက္ ေငြေပးေျခမူ႔ကို Problemclean.com မွ ေဖာ္ျပထားေသာ MPU ကဒ္ မွေငြေပးေျချခင္း ,ဘဏ္မွေငြလြဲျခင္း(သို႔) ပစၥည္း ေရာက္မွ ေငြေပးေျချခင္းကို ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း

  Last Product Reviews

  There are not Product Reviews yet.